DOKADEM-ARAŞTIRMA KONULARI

Cevher, atık ve ara üründen hareketle metal, alaşım, seramik ve kompozit esaslı malzemelerin/bileşiklerin üretimi ile ilgili mevcut endüstriyel proseslere alternatif proseslerin geliştirilmesi; katı, sıvı ve gaz ara ve nihai ürün ve üretim teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi. Sülfürlü komplek bakır-çinko-kurşun/gümüş/altın cevherlerinden bakır, çinko, kurşunun ayrı ayrı kazanılacağı alternatif proses geliştirilmesi, bor cevherlerinden ihtiyaç duyulan çeşitli kimyasalların ve bileşiklerin üretimi (Fe-B, BC, BN gibi), titanyum cevherlerinden titanyum üretimi vb çalışmalar planlanmaktadır.

 

Altın, palladyum, gümüş, platin ve platin grubu  gibi değerli metallerin cevherlerden üretimi, atıklardan geri kazanımı ve zenginleştirilmesi çalışmaları yapılması; altın cevherlerinin siyanürle işlenmesinde siyanür tüketiminin azaltılmasına veya siyanürsüz altın üretimine dönük çalışmaların araştırılması; nadir metallerin cevherden hareketle üretimine dönük proses geliştirilmesi de söz konusu olacaktır.

Elektronik atıkların değerlendirilmesi için proses geliştirilmesi. Endüstriyel atıkların cam, seramik ve cam seramik vb alanlarda değerlendirilmesi, mevcut bor endüstrisi atıklarının değerlendirilmesi yönünde araştırmaların yapılması (Bandırma, Kırka bor katı atıklarının değerlendirilmesi) gibi çalışmalar düşünülmektedir.

Atık pillerin geri dönüşüm prosesleri geliştirilerek kıymetli metallerin geri kazanılmasına ilişkin çalışmalar yapılması.  Li-iyon pillerin geri dönüşümü ve Li üretimi. Ülkemizdeki lityum içeren doğal kaynaklar veya minerallerin, lityum içeren kaynakların değerlendirilmesi konusunda araştırma yapılması hedeflenmektedir.

Kirletici yükü ve su muhtevası yüksek, arıtılması zor olan arıtma çamurları, organik çöpler, kentsel ve endüstriyel (prina, tavuk altlığı vs) atıklardan hidrotermal karbonizasyon teknolojisini kullanarak kömür (ikincil yakıt) elde etmek.  Bu sayede bir taraftan atık bertarafına katkıda bulunurken diğer taraftan yakıt üreten prosesler geliştirilecektir.