HDKML-Vizyon ve Misyon

Kırılma mekaniği alanında güncel bilimsel bilgi ve teknoloji seviyesini artırmak için mevcut ve yeni hesaplamalı ve deneysel yöntemleri araştırmak, geliştirmek ve uygulamak, doğru ve kullanımı kolay olan analiz programları geliştirmek ve ilgili bilimse literatüre katkıda bulunmak