MALTA-Araştırma Konuları

Doğal süreçlerin ve doğal afetlerin hızının, tarihinin ve etkisinin anlaşılması gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son dönemde en çok kaynak ayrılan proje konularının başında gelmektedir. Yerbilimlerinin araştırma konusunu oluşturan paleosismoloji (eski deprem bilimi), geçmiş iklim ve hidrolojik değişimlerin belirlenmesi (akarsuların debi değişimleri, yağış rejimi, taşkın sıklıkları), heyelan araştırmaları vb. konularda mutlak tarihlendirme büyük önem arzetmektedir. Jeokronoloji olarak tanımlanan ve yerin tarihi içerisinde gerçekleşen olayların tarihinin mutlak yöntemlerle ortaya konulması çalışmaları, yerbilimlerinin en önde gelen araştırma konularından birisidir.

Lüminesans tarihlendirme, özellikle 2000 yılından itibaren geliştirilen yöntem, cihaz ve protokoller ile inorganik çökellerden (kuvars ve feldispat mineralleri) güvenilir mutlak yaş elde edilmesini sağlayan ve çok hızlı gelişen bir yöntemdir.  

MALTA, öncelikle Üniversitemizin vizyonuna uygun olarak saygın SCI dergilerde yayın yapan, ulusal ve uluslararası proje ortaklığı geliştirme birikimine sahip bir araştırma laboratuvarı olmanın yanı sıra dış projelere danışmanlık ve tarihlendirme analizi sunmayı hedeflemektedir. 

 

Fotoğraflar