KARMER-Araştırma Konuları

KARMER; malzeme, kimya, fizik, makine, elektrik-elektronik, çevre, gıda, inşaat, jeofizik ve ilgili alt alanlarda ileri teknolojik sistemler olan nanomalzemeler, fotonik, magnetik ve lazer malzemeleri, hafif ve üstün özellikli malzemeler alanında faaliyet göstermektedir. KARMER bahsedilen temel alanlarda tasarım, test ve karakterizasyon için gerekli donanımı kapsayacak şekilde kurgulanmıştır. Özellikle Kyoto protokolünde önemi belirtilen hafif ve üstün özellikli malzemeler, bunların kompozitleri ve yukarıda ifade edilen malzemeler üzerine araştırma geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.