HDKML-Araştırma Konuları

· Mühendislik malzemelerinde yorulma ve kırılma mekaniği

· Gerilme ve çatlak ilerleme analizi

· Kırılma mekaniğinin çeşitli ölçeklerde uygulaması

· Sonlu elemanlar metodu

· Deneysel kırılma mekaniği

· Mühendislik yapılarında ömür tahmini

· Anizotropik malzemeler

· Yarıiletken paketleri

· Kırılma modellerinin sonlu elemanlar bölüntülemesi