MALTA-Projeler

  PROJE ADI DESTEKLEYEN KURUM TİPİ PROJE NUMARASI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ TARİHİ BÜTÇE
1 Anadolu Levhasının Kuzeybatısında Düşey Yönlü Farklılaşmış Tektonik Deformasyonun, Akarsu Taraça Basamaklarının Mekansal Dağılımı ve Lüminesans Kronolojisi Yardımıyla Araştırılması TÜBİTAK Ulusal Proje 117Y426 2018-Yürürlükte 261.650,00 ₺
2 Mudurnu Vadisi Boyunca Kuvaterner Yaşlı Akarsu Terası Çökel Kayıtlarının İklim Değişiklikleri Ve Depremsellik Açısından Değerlendirilmesi TÜBİTAK Ulusal Proje 112Y132 - -
3 Sakarya Nehri ve Adapazarı Ovası'nın Orta-Geç Pleyistosen-Holosen Gelişiminde Tektonizma, İklim ve Karadeniz Seviye Değişikliklerinin İlişkisi: Geyve Boğazı Taraçalarının Işınım Yöntemleri ile Tarihlendirilmesi TÜBİTAK Ulusal Proje

115Y132

2015-2018 225.000,00 ₺
4 Van Gölü Havzasının Kinematik Özellikleri TÜBİTAK Ulusal Proje 114Y426 - -
5 Anadolu Bloku'nun Doğu Kesiminin İçsel Deformasyonunun Anlaşılması: Nazimiye Fayı ve Civarının (Tunceli, Türkiye) Yatay ve Düşey Deformasyon Hızlarının Belirlenmesi TÜBİTAK Ulusal Proje 115Y684 - -