Ana Sayfa
Birimimiz
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

Sakarya Üniversitesi kampüsünde Sakarya Üniversitesi (SAÜ) rektörlüğü koordinatörlüğünde Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) 13.03.2014 tarihinde yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur.
Merkez, bölge ve ülkemiz ihtiyaçları ile TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi (Vizyon 2023) göz önüne alınarak kurulmuştur. ileleyen yıllarda modüler olarak fiziksel alt yapıyla birlikte ilave tematik alanlar ile zenginleştirilecektir.
SARGEM`in faaliyet alanları şunlardır;

  1. ikincil piller, otomotiv, malzeme ve enerji teknolojileri ile yapılarda sismik dayanım alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.
  2. Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yapma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.
  3. İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara bilimsel destek vermek.
  4. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.
  5. Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.
  6. Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.
  7. SAÜ-SARGEM’in akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
  8. Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası ilişkiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.