DOKADEM-VİZYON VE MİSYON

Vizyonumuz: Alternatif, yenilikçi, kolay, ekonomik, ekolojik proseslerle doğal kaynaklarımızı ve atıkları değerlendirerek ülkemizin cari açığının kapatılmasına katkı veren önder Ar-Ge merkezi olmaktır.

Misyonumuz: Ülkemizin değerlendirmediği pekçok doğal kaynağının, değerlendirilebilme potansiyeli taşıyan ama atılan bazı endüstriyel atıklarının ürüne döndürülmesi amacıyla DOKADEM-SARGEM-Sakarya Üniversitesi akademisyenleri olarak araştırmalar yapmak.