Enerji Sönümleme Araştırma Laboratuvar-Araştırma Konuları

Enerji sönümleme maksatlı kullanılan yarı-aktif sıvılar kullanılan titreşim sönümleme cihazlarını test etmek için  Roehrig MK-2150 test cihazı  ve deney sonuçlarını bu cihazdan okuyabilecek aynı firmaya ait olan  SHOCKTM 6.3 yazılımı mevcuttur. Ayrıca bu testleri gerçekleştirmek için test bilgisayarı, dijital akım ve gerilim kontrollü güç kaynağı pnömatik tahrikli damper alıştırma ünitesi cihazları da mevcuttur.

Özellikle bölgemiz ve ilimiz birinci dereceden deprem kuşağı bölgesindedir. Bu laboratuvar sayesinde kontrol edilebilir deprem enerji sönümlemeye yönelik cihaz ve kontrol üniteleri üzerine çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca aynı şekilde başta otomobil sektörü olmak üzere çok çeşitli makine ve cihazlardaki titreşim enerjisini sönümleme üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Laboratuvar kullanılan reometre cihazı ile ülkemizde geliştirilmekte olan bazı özel sıvıların reoloji ölçümleri gerçekleştirilebilecektir.