DOKADEM-PROJELER

No

Proje Adı

Destekleyen Kurum

Tipi

Proje Numarası

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Bütçe

1

Atıkların Hidrotermal Karbonizasyonunun Araştırılarak Proses Sonrası Oluşacak Ürünlerin Kullanım Potansiyelinin ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi

 

TUBITAK

1001

116Y141

15/03/2017-15/03/2020

567675

2

Hibrit Biyoreaktör Teknolojisinin Katı Atık Stabilizasyonu Ve Mikrobiyal Çeşitlilik Üzerine Etkisinin Araştırılması

TUBITAK

1002

112Y257

01/12/2012-01/12/2013

30000