KARMER-Teknolojik Altyapı

TEKNOLOJİK ALTYAPI
  CİHAZ ADI MARKASI MODELİ Üretim Yılı Durumu
1 Raman Spektroskopisi Kaiser Raman RXN1 2012 Çalışıyor
2 Yüzey Profilometresi KLA Tencor-P6 2012 Çalışıyor
3 Termal Analiz (DSC, DTA, DTG, TG) DSC200F3 NAIA, STA 449 F1 Jupiter 2013 Çalışıyor
4 EDS/EDX Enerji Dağılım X-ışını ve EBSD/OIM ile Çevresel Taramalı Elektron Mikroskobu FEI Quanta FEG 450 2013 Çalışıyor
5 Porozimetri Yüzey Alanı Terralab 2013 Çalışıyor
6 Eğilme ve Burkulma Deney Seti 100 Ton Kapasiteli Kiriş Yükleme Düzeneği, Otamatik Hidrolik Kontrol Ünitesi, Veri Toplama ve Değerlendirme Ünitesi 2011 Çalışıyor
7 Magneto Reometre Cihazı Anton PAAR 2011 Çalışıyor
8 İleri Motor Araştırma ve Emisyon Ölçüm Sistemi İleri Motor Araştırma ve Emisyon Ölçüm Sistemi 2013 Çalışıyor
9 Üç Eksenli Test Sistemi DOĞANLAR Çelik Dövme 2013 Çalışıyor
10 İnce Film Kaplama Ünitesi Cihazı Vaksis 2013 Çalışıyor
11 Isı Transferi Büyüklükleri Ölçüm Cihazı Hot Disk TPS 2500S System 2012 Çalışıyor