POLİMER TEKMER-ARAŞTIRMA KONULARI

 

1. POLİMER, KAPLAMA VE KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ

POLYMER, COATING AND RUBBER TECHNOLOGIES

 

1. PDMS polimerlerinin nano boyutlu metal tozların üretimine ve kaplanmasına yönelik uygulamaları. (Patent)

 

2. EPDM kauçuk-Metal arayüzeyi için primer kaplama geliştirilmesi. (Tübitak 1505 projesi)

 

3. PDMS, EPDM, PS ve PU esaslı kaplama ve yalıtım sistemlerinin geliştirilmesi.

 

4. Polimer, metal ve seramik esaslı kompozit filitrasyon sistemlerinin geliştirilmesi.

 

5. Polimer, metal ve seramik esaslı kompozit zırh sistemlerinin geliştirilmesi.

 

6. Yeni tip tiyazolo-tiyazol kopolimerlerinin sentezi ve teknolojik uygulamaları.

 

7. Yeni tip PBZ polimer ve blendlerin geliştirilmesi ve bunların optik, elektronik ve ısıl özelliklerinin incelenmesi.

 

8. Antibakteriyel nano gümüş katkılı PCL-seramik biyokompozit filmlerin üretimi.

 

9. Tıbbi amaçlı doğal kollojen ve jelatin üretimi ve kullanım stratejilerinin geliştirilmesi.

 

10. Tıbbi amaçlı yeni doğal kauçuk üretimi ve kullanım stratejilerinin geliştirilmesi.

 

 

2. NANO MALZEME VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

NANO MATERİAL AND ENERGY TECHNOLOGIES

 

1. Elektrot, elektrolit ve yarı iletken özellikli polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu.

 

2. Güneş enerjisi hücreleri için Nano boyutlu polimerik boyaların sentezi.

 

3. Güneş enerji hücreleri için polimerik Pc, subPc, Nc, subNc, Pz ve subPz boyaların sentezi.

 

4. Güneş enerjisi ısı kollektörleri için Nano ZrB2 esaslı kaplamaların geliştirilmesi.

 

5. Güneş enerjisi ile çalışan termoelektrik malzemelerin üretimi ve modül tasarımları.

 

6. Güneş enerjisi ile sudan hidrojen üretebilen malzemelerin geliştirilmesi.

 

7. Bimetalik kuantum dotların sentezi, stabilizasyonu ve teknolojik amaçlı kullanımları.

 

8. Pc, subPc, Nc, subNc, Pz ve subPz boyaların nano altın, nano gümüş ve quantum dot parçacıkları üzerine bağlanması ve teknolojik uygulamaları.

 

9. Isı yalıtımı amaçlı polimerik jel ve faz değiştiren malzemelerin geliştirilmesi.

 

10. Elektronik soğutma sistemleri için nano kaplama, nano metal-matriks kompozit plaka ve nano kompozit macun geliştirilmesi.

 

3. FONKSİYONEL TOZ, BOYA VE PİGMENT TEKNOLOJİLERİ

FUNCTIONAL POWDER, DYE AND PİGMENT TECHNOLOGIES

 

1. Yeni tip polimer katkı maddelerinin (boya, pigment, plastifiyen, yanma önleyici ve diğer dolgular) geliştirilmesi.

 

2. Polimer kompozit, elektrot ve elektrolit uygulamaları için C, B ve Li içeren Nano boyutlu fiber, plaka, küre, tüp ve çekirdek-kabuk yapılı malzemelerin üretimi.

 

3. Optik filtre amaçlı cam ve kuvars üzerine yeni ince film kaplama tekniklerinin geliştirilmesi.

 

4. Polimer katkısı, Yarı iletken, UV koruyucu, kozmetik ve antimikrobiyel amaçlı ZnO üretimi.

 

5.  Yüksek ısıl dayanımlı güneş enerjisini soğurma özelliğine sahip pigmentlerin geliştirilmesi.

 

6. Polimer kompozitlerin toz, fiber, granül, ince film ve kaplama haline getirilmesi.

 

7. Fonksiyonel katalizör, boya ve pigmentlerin geliştirilmesi ve teknolojik amaçlı kullanımları.

 

8. Yeni Pc, subPc, Nc, subNc, Pz ve subPz boyaların sentezi ve PDT kanser tedavi etkinlikleri.

 

9. Medikal, kozmetik, plastik, oyuncak, çikolata ve gıda uygulamaları için özel doğal toz, koruyucu solüsyon ve boyaların geliştirilmesi ve endüstriyel kullanım potansiyellerinin tayini.

 

10. Tıbbi amaçlı doğal hümik asit, fulvik asit, laktik asit ve askorbik asit üretimi ve endüstriyel kullanım stratejilerinin geliştirilmesi.