Ana Sayfa
Birimimiz
Amaçlarımız

AMAÇLARIMIZ

 1. Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
 2. Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
 3. Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.
 4. Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak, ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araştırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.
 5. Benzer alanlarda çalışmalar yapan yurt dışında ve içindeki akademik ve araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlardaki işbirliğini geliştirmek, AB ülkeleri, ABD ve Türkî Cumhuriyetlerden bilim insanlarını ortak projelerde bir araya getirmek.
 6. Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile araştırma ve geliştirme konularında ortak çalışmalarda bulunmak, Kalkınma Bakanlığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tezleri Projelerini (SANTEZ), Türkiye Bilimler Akademisini (TÜBA) ve Sakarya Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını merkez laboratuvarları bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
 7. Avrupa Birliği kaynaklarından alt yapı destekleri sağlayarak merkezin faaliyet alanlarını geliştirmek.
 8. SARGEM’i araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine beyin göçüne destek vermek.
 9. Fen bilimleri enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan üniversiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.
 10. Üniversite merkez laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 11. Merkez laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.
 12. Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
 13. Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve teknokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.
 14. Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.