Mikro ve Nano Termo-Akış Laboratuvarı-Hizmetlerimiz

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

İlk numune ile mikro kanalda akışkanın akışının ölçülmesi

500 TL / Saat

Farklı Debi ve Hız Koşullarında Yapılan Ölçümler

150 TL / Saat

Küçük ölçekli pompa karakterizasyonun tek bir devir için çıkarılması 500 TL
Radyal bir fanın Karakterizasyonun tek bir devir için çıkarılması 500 TL
Raporlama 150 TL/Saat