Enerji Sönümleme Araştırma Laboratuvarı-Hizmetlerimiz

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

İlk numune tek akım, tek sıcaklık koşullandırma ölçümler

500 TL / Saat

Aynı damperin farklı her akım, hız ve sıcaklık için yapılan ölçümlerin herbiri 

150 TL / Saat

Aynı damperin farklı strokta yapılak ilk ölçüm 200 TL
İlk numune tek manyetik alan altında ölçümü 500 TL
Aynı numune için farklı manyetik alan, boşluk, kayma hızı v.b. altında yapılacak ölçümlerin her biri 200 TL
Akışkanın reolojik modelinin belirlenmesi 500 TL
Raporlama 150 TL/Saat