POLİMER TEKMER-HİZMETLERİMİZ

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Erime Noktası Tayini

50 TL / ADET

pH Ölçümü

25 TL / ADET

Döngüsel Voltometri (CV)

100 TL / ADET