DOKADEM-HİZMETLERİMİZ

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

 

A) Katı Yakıt Analizleri

  1. Nem muhtevası
  2. Kül miktarı
  3. Uçucu madde miktarı
  4. Isıl değer tayini
  5. Kükürt tayini

 

B) Cevher ve Metalurjik atıkların analizi : Kızdırma Kaybı, Eritiş ile silis tayini, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO vb bileşiklerin tayini, metalik element (Cu, Pb, Cr vb tayini)

 

C) Endüstriyel Malzemelerin analizi

 

D) Atık Su ve Su Analizleri : pH, Alkalinite, Sülfat, Klorür, Toplam sertlik, toplam organik madde tayini vb