PIV-Hizmetlerimiz

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

İlk numune yerleştirme ve ilk ölçüm

500 TL/saat

Devam eden ölçümler

250 TL/saat

Raporlama

150 TL/saat