KARMER-Hizmetlerimiz

Karakterizasyon Merkezi Hizmet Listesi
  Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Katalog
FEG SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) FE-SEM, EDS 300 TL/Saat Katalog
EBSD 600 TL/saat
XRD Işınları (X Işınları) Toz Örneği Kırınım Deseni Çekimi 300 TL/Numune Katalog
İnce Film Ölçümleri 450 TL/Saat
Termal Analiz DSC (-150 °C-600 °C) 1 saat 200 TL/Numune Katalog
1-3 saat 250 TL/Numune
3-7 saat 300 TL/Numune
TG+DTA (25°C - 1500°C) 1 saat 200 TL/Numune
1-3 saat 250 TL/Numune
3-7 saat 300 TL/Numune
DSC-TG (25 °C-1500 °C) 1 saat 200 TL/Numune
1-3 saat 250 TL/Numune
3-7 saat 300 TL/Numune
Raman Spektrometresi 1 Lazer Kullanılarak Yapılan Ölçümler 250 TL/Numune Katalog
Mapping (1 Lazer) 300 TL/Numune
Yüzey Karakterizasyonu BET Analizi 150 TL/Numune Katalog
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 230 TL/Numune
8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 10TL ek ücret talep edilecektir
Yüzey Profilometresi Yüzey Pürüzlülüğü 120 TL/Numune Katalog
Yüzey 3 boyutlu analiz 240 TL/Numune Katalog
Üniversal Test Basma Testi 150 TL/Numune Katalog
Çekme Testi 150 TL/Numune Katalog
Çekme ve Boşaltma Testi 300 TL/Numune Katalog
PVD Sistemi Sputter Sistemi 170 TL/Saat Katalog
E-Beam Evaporator 200 TL/Saat Katalog
Termal Evaporator 150 TL/Numune Katalog
Aşınma Deneyi Triboloji Deneyi (Pin-on-Disc) 330 TL/Numune Katalog
Triboloji Deneyi (Ball-on-Disc) 330 TL/Numune Katalog
Reciprocating (Karşılıklı) Aşınma Deneyi 400 TL/Numune Katalog
Balata ve yataklama aşınma deneyi 570 TL/Numune Katalog

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları

Sakarya Üniversitesi

50%

Devlet Üniversiteleri

40%

SAÜ Teknokent

40%

SATSO Üyesi Kuruluşlar

40%

Vakıf Üniversiteleri

20%

Kamu Kurum ve Kuruluşları

20%

Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği                                        (Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)

20%

SAÜ Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarı önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

Alınan randevu saatinden fazla süre analiz yapılması durumunda 30 dakikaya kadar süreler için analiz ücretine 110 TL eklenir.

Analiz ücretlerine K.D.V. dahil değildir.