Ana Sayfa
Kurumsal
Hedeflerimiz

HEDEFLERİMİZ

 1. Konusunda deneyimli araştırmacıların tecrübelerinin arttırılması, genç bilim adamlarının belirlenen ana tematik alanlarda eğitilmesi ve gelecekte çok disiplinli araştırma gruplarının endüstri ve uluslar arası paydaşlar ile çalışma kültürünün önünün açılması. SAÜ yayın kalitesinin ve sayısının arttırılması.
 2. Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, SAÜ Teknopark ve endüstriden katılımcıların bütünleştirilmiş bir alt yapıda bir araya gelmesi ile bilgilerin birleştirilmesi. Böylece hedeflenen tematik alanlar çerçevesinde katma değeri yüksek alanlar için uygulamaya aktarılacak malzemelerin geliştirilmesi.
 3. Orta öğretim, üniversite lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile endüstride bulunan alt yapısı uygun gençlerin eğitilmesi. Ortaöğretimden başlamak üzere, genç bilim adamlarının ileri bilim, teknoloji ve uygulamaları alanlarına yönlendirilmesi.
 4. Özellikle Anadolu’nun değişik üniversitelerinden lisans eğitimini tamamlamış başarılı ve seçkin öğrencilere Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarının yaptırılması ve yeni kurulan üniversitelere öğretim üyelerinin yetiştirilmesi.
 5. Benzer alanlarda çalışmalar yapan yurt dışında ve içindeki akademik ve araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi, AB ülkeleri, ABD ve Türkî Cumhuriyetlerden bilim adamalarını ortak projelerde bir araya getirmek (Bknz: Ek-1, SAÜ anlaşmalı kurumlar, Ek-2, Uluslararası destekleyici kuruluşlar ve Ek-3, Ulusal destekleyici kuruluşlar).
 6. Merkezdeki temel cihazların hizmete sunulmasından sonra üniversite içi (BAPK), TÜBİTAK araştırma, TÜBİTAK TEYDEB, SAN-TEZ, BOREN ve özel kuruluşların desteklediği projelerin de katkısıyla çok sayıda ileri araştırmanın gerçekleştirilmesi.
 7. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Dairesi, Enerji ve Ulaştırma Bakanlıkları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TÜBİTAK destekli projeler kapsamında ülkedeki tüm araştırmacıların merkezden faydalanmasının sağlanması.
 8. Merkez alt yapısının sağlanması ile Avrupa Birliği FP7 projelerinin sunulması ve sunulan projelerde ortak olarak araştırma çalışmalarına katılımın sağlanılması (Bknz: Ek-3, Ulusal destekleyici kuruluşlar).
 9. Avrupa Birliği alt yapı destekleri kaynaklarından, SARGEM alt yapısının daha da güçlendirilmesi ve bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi.
 10. Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin, TEKNOPARK’ta KOSGEB ve diğer kaynaklardan destekli şirket kurmaya yönlendirilmesi ve başta önerilen tematik alanlar olmak üzere katma değeri yüksek alanlarda araştırma yapmaları, sistem, cihaz ve teknoloji üretmelerinin sağlanması.
 11. Ar-Ge çalışmaları neticesinde pilot çapta geliştirilecek sistemler ortaya çıkarmak ve bu ürünlerin endüstriyel boyutta fabrikasyonunu gerçekleştirmek için lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini alan öğrencilerden oluşan genç girişimciler ve firma sahipleri için yeni teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak, yeni tesisler kurmak, takibini sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak.
 12. Avrupa, ABD ve diğer ülkelerden Doktora sonrası araştırmacıların merkezde çalışmalara katılmasını sağlayarak beyin göçünü tersine çevirmek.
 13. Merkezin düzenleyeceği seminer, kongre ve sempozyumlar, workshoplar ile gelişmelerin ve eğitimlerin üniversite dışı eğitim-öğretim kurumlarına ve sanayi kuruluşlarına aktarılmasını sağlamak.