MALTA-Hizmetlerimiz

Mineral Ayırma ve Luminesans Tarihlendirme Laboratuvarı Hizmet Listesi
  Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Katalog
- Lüminesans tarihlendirme amaçlı mineral ayırma çalışmaları ve çevresel doz hızı belirlenmesi ve eş değer doz istatistiksel analizi 1000 TL/Örnek Katalog
- Yüksek çözünürlüklü (m/cm) ortofotoğraf ve yer kontrollü sayısal yükseklik ve yüzey modeli üretimi 1000 TL/2.5 km2 Katalog
 
 
     

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları

Sakarya Üniversitesi

50%

Devlet Üniversiteleri

40%

SAÜ Teknokent

40%

SATSO Üyesi Kuruluşlar

40%

Vakıf Üniversiteleri

20%

Kamu Kurum ve Kuruluşları

20%

Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği                                        (Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)

20%

SAÜ Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarı önceden haber vermeksizin ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

Alınan randevu saatinden fazla süre analiz yapılması durumunda 30 dakikaya kadar süreler için analiz ücretine 110 TL eklenir.

Analiz ücretlerine K.D.V. dahil değildir.